Інформація для відкритого доступу, ст. 30 ЗУ

Головна » Інформація для відкритого доступу, ст. 30 ЗУ    

 

Інформація щодо прозорості

та відкритого доступу, ст. 30

Закону України "Про освіту"

Статут закладу

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

Кадровий склад СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль згідно з ліцензійними умовами

Освітня програма, що реалізуються в СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

Територія обслуговування, закріплена за СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються(29.05.2020)

Мова навчання - українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення - станом на 22.06.2020 вакантні посади  відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

Положення про моніторингу якості освіти у СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

Результати моніторингу якості освіти у СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Умови прийому до школи

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплата;

Правила поведінки здобувача освіти в СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль

План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів

 інформація про перелік товарів, робіт і послуг отриманих як благодійну допомогу із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел не заборонених законодавством.